Ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն

ԳՐԱՎԱԴՐՈՒՄ ՄԵԿ ՕՐՈՒՄ` ՄԵՔԵՆԱՆ ՎԱՐԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ